?> lang="en-US"> मेरो आत्माले शान्ति पाउनु पर्यो भन्दै निर्मला पन्तले परलोक बाट गाइन यस्तो गीत – Nirmala Panta – Read Gallery